Sabtu, 29 Oktober 2011

Pengenalan Pendidikan Moral


Mata Pelajaran Pendidikan Moral ialah satu program mendidik murid supaya menjadi insan bermoral atau berakhlak mulia dengan menekankan aspek perkembangan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral 


STATUS

Pendidikan Moral merupakan mata pelajaran TERAS untuk murid bukan Islam di peringkat sekolah rendah ( Tahun 1 – 6 ) dan menengah ( Tingkatan 1 – 5 ).

MATLAMAT
Kurikulum Standard Pendidikan Moral bermatlamat membentuk insan berakhlak mulia, berintegriti dan boleh menyumbang ke arah keharmonian dan kestabilan negara serta masyarakat global.


KANDUNGAN

Kurikulum Standard Pendidikan Moral Sekolah Rendah digubal mengikut tema dan mengandungi enam (6) tema yang menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai universal.  Penggubalan tema ini mengambil kira struktur hubungan murid dengan persekitarannya.  Tema-tema tersebut adalah seperti berikut :
Tahun
              Tema
1
                                      Diri Saya
2
                                      Saya dan Keluarga
3
                                      Saya dan Sekolah
4
                                      Saya dan Jiran
5
                                      Saya dan Masyarakat
6
                                      Saya dan Negara      

Nilai-nilai universal :

1. Kepercayaan kepada Tuhan                   2. Baik hati


3. Bertanggungjawab                               4. Berterima kasih
5. Hemah tinggi                                      6. Hormat
7. Kasih sayang                                      8. Keadilan9. Keberanian                                         10. Kejujuran11. Kesederhanaan                                  12. Toleransi                            

13. Kerajinan                                          14. Kerjasama